Анонс Тренер-Education № 5 2015 г.

Опубликовано: 11.10.2018

Аңдатпа Тренер-Education №5 2015 ж.

Құрметті оқырмандар!

«Оқиға» айдарында республикалық тамыз педагогикалық кеңесінің материалдары ұсынылған және сертификатталған мұғалімдер қызығушылық танытатын, Қазақстанның білім беру жүйесін жандандырудың басында тұрған «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Басқармасының төрайымы К.Н. Шамшидинованың «Білім берудегі инновация жаңа педагогикалық қоғамдастық мәдениетін құру шарты ретінде» баяндамасының толық нұсқасы берілді.  

Павлодар облысы Железиндік ауданының Михайлов ОМ бастауыш сынып мұғалімі О. В. Лысенкованың «Менің педагогикалық философиям» мақаласында мектептегі практикасының өзгерісі жайында жазып, өз көзқарастарымен бөлісе заманауи кәсіби ұстанымын  анықтағанын атап өтеді.

  Мұғалім-пратикке өзінің әріптестерінің педагогикалық жаңашыл тәжірибелері маңызды сондықтан біз Сіздерге келесі мақалаларға назар аударуды өтінеміз:  Г. А. Д жаркинбаева,  «Өрлеу» БАҰО» АҚ Жамбыл облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты   Тараз қаласы

- «Инновациялық  технологияларды  қазақ тілі мен әдебиеті сабағында қолданудың тиімді жолдары»,   Т.Ш . Кравченко ,   химия пәнінің мұғалімі, № 18  мектеп – гимназиясы, Қостанай қ. - «Дарынды балалардың ғылыми-зерттеушілік қызметтерін ұйымдастыру»».

  Кім кейбір кәсіби мәселелерді талдау ретінде ойлау (алдын ала немесе өткенді шолу)  үрдісі рефлексияның нәтижесінде мәселенің тұлғалық ойлауының маңыздылығын тереңірек ұғынғысы келсе онда Сіздерді «Курстан кейінгі кезеңде кәсіби даму шартында педагогтың рефлексивтік және болжамалық қабілеттілігі» тақырыбында өтетін  «Тренерлік клуб» айдарының отырысына бағыттаймыз.   Айдарда өз қызметтерін өзіндік талдау мен талдау жүргізу дағдысын дамыту бойынша теориялық және практикалық сипаттағы мақалалар бар, оның ішінде «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Алматы қаласы бойынша ПҚ БАИ деңгейлік бағдарламалар орталығының тренері И.В. Колымцеваның «Оқу мен оқытудың сапасын арттыру ретінде педагогикалық рефлексияны дамыту» тақырыбындағы мақаласы жоғарғы қызғушылықты тудырады.   

 Құрметті сертификатталған мұғалімдер мен тренерлер!

«Тренер-Education» журналын насихатталуы бұл республика мектептерінде оқу мен оқытудың сапасын арттыру бойынша идеяларымен бөлісу алаңы және Сіздің Республиканың білім беру саласындағы көшбасшысы ретіндегі міндетіңіз! 

 Журналдың жаңа номерін ала отырып, Сіздерді қызықтыратын тақырыптар туралы жаңа білім алып және өздеріңіздің табысты мансаптарыңыз үшін келесі қадамға бағыт аласыздар!

 Біз жариялау үшін мақалаларды тек қана Қазақстан мұғалімдерінен ғана емес, сонымен қатар әлемнің басқа нүктелерінің жаңалықтарын, очерктерін қуана басылымға шығару үшін күтеміз. 

 Журналдың жұмыс тілдері – қазақша, орысша, ағылшынша.

  

 

Анонс Тренер-Education №5 2015 г.

Уважаемые  читатели!

 В рубрике  «Событие» представлены материалы  республиканского  августовского  педагогического  совещания, полностью  напечатано выступление  К.Н. Шамшидиновой, Председателя  Правления АОО «Назарбаев  Интеллектуальные  школы»   «Инновации в образовании как условие становления новой культуры педагогического сообщества», которое  будет  особенно интересно сертифицированным  учителям, стоящих в  авангарде  модернизации системы образования  Казахстана.

Лысенкова О. В., учитель начальных классов  Михайловской СОШ Железинского района  Павлодарской  области  описывает свои изменения в практике  преподавания  в статье « Моя педагогическая философия», учитель делится своими взглядами, определяет  свою  современную профессиональную  позицию.

  Учителю- практику  важен  практический  опыт  коллег, их инновации в обучении, в  связи с этим мы предлагаем вам обратиться к статьям:

Джаркинбаевой  Г. А. «Өрлеу» БАҰО» АҚ Жамбыл облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты   Тараз қаласы

- «Инновациялық  технологияларды  қазақ тілі мен әдебиеті сабағында қолданудың тиімді жолдары»,   Кравченко Т.Ш ., учитель химии,школа – гимназия  № 18, г.Костанай  -   «Организация  научно-исследовательской  деятельности  одаренных  детей».

Кто имеет желание  глубже изучить рефлексию  как  процесс мысленного (предваряющего или ретроспективного) анализа какой-либо профессиональной проблемы, в результате которого возникает   личностно  окрашенное осмысление сущности проблемы и новые перспективы ее решения, мы направляем вас к рубрике  «Тренерский клуб», темой  заседания которого  является «Рефлексивные и прогностические способности педагога   как условие его посткурсового  профессионального развития». В  рубрике  представлены  ряд  статей  теоретического  и  практического  характера по развитию навыков анализа и самоанализа  своей деятельности, особый интерес вызовет статья Коломыцевой  И. В., тренера  Центра уровневых программ  филиала АО «НЦПК «Орлеу» ИПК  ПР  по г. Алматы»  «Развитие  педагогической  рефлексии  учителя как условие  повышения  качества преподавания и обучения».

 Уважаемые   сертифицированные   учителя  и  тренеры!

Популяризация  журнала   «Тренер- E ducation»   как  площадки обмена идеями  по улучшению качества преподавания и обучения  в школах республики –  ваша  задача  как  лидера  в образовании республики!

Приобретая  очередной номер журнала, вы  получаете новые знания по интересующей  вас  теме и делаете   следующий  шаг    в  вашей  успешной карьере!

Мы  ждем  материал  для  опубликования  не  только  от  учителей  Казахстана, но с удовольствием  опубликуем  статью,  очерк,  новости  наших  читателей  из любой  точки  планеты.

Рабочие  языки  журнала - казахский, русский, английский.

 

 

 

rss